ข้อตกลงในการจัดซื้อและส่งสินค้า

ข้อตกลงในการจัดซื้อและส่งสินค้า
เพื่อให้การซื้อขายระหว่างเรากับคุณลูกค้าเป็นไปด้วยความเข้าใจและมีความสุขในการซื้อสินค้า ดังนั้นเราจึงได้ทำข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้
1. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจะต้องจ่ายค่าส่งสินค้าเพิ่ม #ค่าขนส่งเพิ่ม 100 บาทต่อ 1 ลัง (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) หรือชำระที่ปลายทาง โดยสามารถเลือกทางใดทางหนึ่งตามสะดวก
2. กรณีที่ต้องการงานด่วนทุกประเภทคือ 1-3 วัน ลูกค้าต้องมารับสินค้าเองที่โรงงาน
3. รอบการจัดส่งสินค้าปกติคือ 7-10 วัน นับจากวันโอนชำระค่าสินค้า #ในกรณีสั่งตั้งแต่ 200 กรอบขึ้นไป ระยะเวลาเป็นไปตามตกลง
4. วันที่จัดส่งสินค้าของลูกค้าในรอบ 1 สัปดาห์คือ วันพุธ
5. กรณีสินค้าแตกเสียหาย เราจะเครมสินค้าให้ใหม่และจะส่งสินค้าไปพน้อมกับสินค้าในรอบการสั่งสินค้าบิลถัดไป โดยลูกค้าต้องแจ้งภายในระยะเวลา 7 วันนับจากที่ได้รับสินค้า

#ราคาที่แจ้งในเพจนี้เป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

….ขอขอบคุณทุกคำติชมและทุกปัญหาครับ