วันอาสาฬหบูชา

#วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา…

โพสต์โดย กรอบรูป ราคาโรงงาน เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018