การติดกรอบรูป

การติดกรอบรูป
หากแบ่งตามลักษณะการทำงาน จะแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1 แบบเจาะพื้นผิวเพื่อติดตั้งกรอบรูป
ข้อดี คือจะมีความมั่นคงแข็งแรงสูง
ข้อเสีย คือสภาพพื้นผิวที่ต้องถูกเจาะเสียหาย และต้องใช้เครื่องมือุปกรณ์ช่างเข้าช่วยในการติดตั้ง และจำเป็นต้องมีความรู้ด้านช่างบ้างเล็กน้อย จึงจะสามารถทำการติดตั้งออกมาได้สวยงาม และคงทน อีกข้อคือไม่เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ห้ามเจาะ เช่น คอนโด ห้องเช่า หรือพื้นผิวที่มีการเดินระบบไฟฟ้า ประปา IT ฝังในพื้นผิว
2 แบบไม่เจาะพื้นผิวเพื่อติดตั้งกรอบรูป
ข้อดี คือเป็นทางเลือกกรณี ไม่สะดวก รึ ไม่สามารถติดกรอบรูปแบบเจาะพื้นผิวได้ ตามเหตุผลที่ระบุในข้อ 1
ข้อเสีย คือความสามรถในการการรับน้ำหนักจะลดลงมาก หรืออาจไม่สามารถรับน้ำหนักกรอบรูปได้เลย หากเลือกวัสดุยึดพื้นผิวไม่เหมาะสม หรือเลือกวัสดุยึดพื้นผิวถูกต้องแล้ว แต่ไม่ได้จัดเตรียมพื้นผิวที่จะติดตั้งให้ดีพอ การติดตั้งกรอบรูปของเราก็จะไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

ซื้อกรอบรูปอย่างไรเพื่อให้ได้ กรอบรูปราคาถูก

การเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในยุคที่เศรษฐกิจยังไม่นิ่ง ต้องพิจารณาข้อดีและข้อเสียให้ดีนะครับประหยัดได้ก็ควรประหยัดครับ… การเลือกซื้อกรอบรูปก็เช่นกันครับ การเลือกซื้อแบบประหยัดแบบสบายกระเป๋าเพื่อให้ได้ กรอบรูปราคาถูก ก็มีหลายวิธี เช่นเลือกซื้อจากโรงงานขนาดใหญ่ที่ขาย กรอบรูปราคาส่ง  ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้งานทั้งหมดแต่กรอบรูปก็สามารถเก็บไว้ใช้งานได้นาน เพราะวัสดุส่วนใหญ่เป็นไม้สังเคราะห์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน หรืออาจจะใช้วิธีรวมยอดซื้อในจำนวนเยอะๆแล้วก็แบ่งกับผู้อื่นที่มีความต้องการใช้กรอบรูปเหมือนกัน.. แบบนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องจ่ายในราคาปลีกหรือแพงจนเกินไป หรือการเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานขนาดใหญ่ แทนที่จะซื้อที่ร้านกรอบรูปที่เป็นร้านเล็กๆ ซึ่งโรงงานขนาดใหญ่นั้นการซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตกรอบรูปนั้นย่อมมีต้นทุนที่ถูกกว่า การกำหนดราคาขายจึงต่ำกว่าร้านกรอบรูปทั่วไป หรือการเลือกซื้อกรอบรูปบนอินเตอร์เน็ตหรือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ก็เป็นวิธีการที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น