ทักษะการยิงลิ่มหลัง- กรอบรูป- ของกรอบรูปขนาด A4

การยิงสลักหลังกรอบรูป คือการใช้แรงดันลมยิงลูกแม็กหรือลิ่มเพื่อดันกระดานหลังให้ปิดภาพประกบกับกระจก ปกติทั่วไป เช่น เช่น กรอบรูปขนาด A4   ด้านละ 2 ตัว แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของ กรอบรูป ถ้ากรอบรูปขนาดเล็กกว่าขนาด A4 ในด้านที่เป็นด้านยาวจะยิงลูกแม็ก หรือลิ่ม 2 ตัว ถ้าเป็นด้านกว้างจะยิงด้านละ 1 ตัว เช่น กรอบรูปขนาด 4×6 กรอบรูปขนาด 5×7 หรือ กรอบรูปขนาด 6×8 หรือ กรอบรูปขนาด 4×6 เป็นต้น ส่วน กรอบรูปขนาดใหญ่ เช่น กรอบรูปขนาด A3 กรอบรูปขนาด 12×18 หรือ กรอบรูปขนาด ขนาด 15×21 กรอบรูปขนาด 16×20 กรอบรูปขนาด 16×24 หรือ กรอบรูปขนาด 20×30 ต้องยิงด้านละ 4-5 ตัว ทั้งนี้เพื่อความกระชับไม่ให้กระดานหลังขยับหรือหลุด ทักษะต่างๆ ก็ต้องฝึกฝนมาอย่างดีไม่เช่นนั้นจะทำให้กรอบรูปแตกเสียหายหรืออาจทำให้กระจกแตกได้

การติดกรอบรูป

การติดกรอบรูป
หากแบ่งตามลักษณะการทำงาน จะแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1 แบบเจาะพื้นผิวเพื่อติดตั้งกรอบรูป
ข้อดี คือจะมีความมั่นคงแข็งแรงสูง
ข้อเสีย คือสภาพพื้นผิวที่ต้องถูกเจาะเสียหาย และต้องใช้เครื่องมือุปกรณ์ช่างเข้าช่วยในการติดตั้ง และจำเป็นต้องมีความรู้ด้านช่างบ้างเล็กน้อย จึงจะสามารถทำการติดตั้งออกมาได้สวยงาม และคงทน อีกข้อคือไม่เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ห้ามเจาะ เช่น คอนโด ห้องเช่า หรือพื้นผิวที่มีการเดินระบบไฟฟ้า ประปา IT ฝังในพื้นผิว
2 แบบไม่เจาะพื้นผิวเพื่อติดตั้งกรอบรูป
ข้อดี คือเป็นทางเลือกกรณี ไม่สะดวก รึ ไม่สามารถติดกรอบรูปแบบเจาะพื้นผิวได้ ตามเหตุผลที่ระบุในข้อ 1
ข้อเสีย คือความสามรถในการการรับน้ำหนักจะลดลงมาก หรืออาจไม่สามารถรับน้ำหนักกรอบรูปได้เลย หากเลือกวัสดุยึดพื้นผิวไม่เหมาะสม หรือเลือกวัสดุยึดพื้นผิวถูกต้องแล้ว แต่ไม่ได้จัดเตรียมพื้นผิวที่จะติดตั้งให้ดีพอ การติดตั้งกรอบรูปของเราก็จะไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์